Informacje o ochronie danych użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową

My, firma TORWEGGE GmbH & Co. KG, Oldermanns Hof 6, 33719, Bielefeld, +49 521 93417-0, info@torwegge.de, jako administrator wyjaśniamy poniżej, jakie dotyczące Cię dane przetwarzamy i w jaki sposób to robimy. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@torwegge.de.

Poniżej zamieszczamy informacje, jakie dane osobowe (rozumiane jako wszelkie dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”), na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a także zachowanie użytkownika) rejestrujemy podczas Twojej wizyty na naszej stronie i w jaki sposób z nich korzystamy. Osoby, których dane dotyczą, to goście odwiedzający naszą stronę internetową i użytkownicy naszej oferty online.

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych – Krajowego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych i Swobody Przepływu Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen), https://www.ldi.nrw.de/ – oraz do każdego innego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Podstawa prawna

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, oraz do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas zgodnie z obowiązującymi przepisami UE lub kraju, w którym rozporządzenie RODO obowiązuje w całości lub w części.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
  Prawnie uzasadnionymi interesami są w szczególności nasz wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej interes, jakim jest możliwość udostępnienia naszej strony internetowej, a także bezpieczeństwo informacji, realizacja własnych praw i przestrzeganie innych przepisów.

W związku z tym w ramach naszej działalności korzystamy z usług przedsiębiorstw usługowych, które zostały osobno zobowiązane do zachowania poufności i ochrony danych. Przekazywanie danych urzędom odbywa się wyłącznie w oparciu o nadrzędne przepisy.

Prawo do wycofania zgody

Zgodnie z art. 7 RODO możesz wycofać udzielone zgody ze skutkiem na przyszłość.

Cele przetwarzania

Ogólne: prezentacja przedsiębiorstwa, świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów oraz komunikacja za pośrednictwem Internetu. Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest przekazywanie informacji o produktach i usługach naszego przedsiębiorstwa oraz w stosownych przypadkach informacji na temat przetwarzania podań o pracę, a także umożliwienie użytkownikom ukierunkowanego nawiązywania kontaktu z osobami kontaktowymi z naszej firmy.

W dowolnym momencie masz prawo dostępu i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przechowywanych przez nas danych, które Cię dotyczą. Więcej informacji można znaleźć w punktach „Prawa osób, których dane dotyczą” i „Prawo do wycofania zgody”.

Informacje ogólne

Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie Twoje dane osobowe, używamy ich do udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania oraz na potrzeby doradztwa, wykonania zawartych z Tobą umów i administracji technicznej. Twoje dane osobowe są przekazywane stronom trzecim lub przesyłane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w celu realizacji umowy, do celów rozliczeniowych lub jeśli otrzymaliśmy na to wcześniej Twoją zgodę. W dowolnym momencie masz prawo do wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Prawo do wycofania zgody”.

Podstawa prawna gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych w ramach wykonania umowy to art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane te są usuwane po upływie okresów przechowywania wyznaczonych w obowiązujących przepisach. Jeśli nie musimy wypełnić żadnych ustawowych obowiązków przechowywania, wówczas dane zostaną usunięte w chwili ustania celu.

Gromadzenie danych serwerowych

Cel przetwarzania
Przy wizycie na naszej stronie automatycznie zapisywane są różne statystyki serwera, które Twoja przeglądarka przesyła na serwer naszego dostawcy. Rejestrowane są między innymi adres IP Twojego urządzenia, data i godzina uzyskania dostępu, nazwa i adres URL wywołanych plików, witryna internetowa, z której nastąpiło uzyskanie dostępu lub przekierowanie na naszą stronę (adres URL referera), używana przeglądarka, a w stosownych przypadkach także system operacyjny Twojego urządzenia i nazwa Twojego dostawcy.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w celu zapewnienia bezproblemowego nawiązania połączenia i bezpieczeństwa systemu. Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł. Adres IP jest poddawany anonimizacji. Rejestrowane dane dotyczące połączenia są usuwane automatycznie, zwykle po nie więcej niż siedmiu dniach. Jeśli strona internetowa jest używana niezgodnie z prawem, wówczas dane z dziennika, których dalsze przechowywanie jest niezbędne w charakterze dowodu, będą przechowywane do czasu wyjaśnienia incydentu.

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest tu dążenie do zapewnienia bezpiecznego działania strony internetowej i wykrywania ewentualnych ataków.

Formularz kontaktowy i zapytania przesyłane pocztą elektroniczną

Cel przetwarzania
Gdy korzystasz z naszego formularza kontaktowego, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie gromadzimy i zapisujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie numeru telefonu, który umożliwia nam oddzwonienie, jest opcjonalne. Gdy przesyłasz nam pocztą elektroniczną prośbę o kontakt, wówczas gromadzimy i zapisujemy adres e-mail i dane zawarte w wiadomości.

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ponieważ przy korzystaniu z formularza i wysyłaniu wiadomości e-mail wyrażasz zgodę na opisane wyżej przetwarzanie Twoich danych. Podstawę prawną stanowi także art. 6 ust. 1 lit. b, ponieważ przechowywanie tych danych jest niezbędne do realizacji działań przygotowujących do zawarcia umowy lub ewentualnie na potrzeby późniejszego stosunku umownego.

Dane są usuwane, gdy ustaje cel ich przechowywania, tzn. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie przesłane pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy bądź gdy sprawa związana z zapytaniem zostanie ostatecznie wyjaśniona.

W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje na temat prawa do usunięcia i prawa dostępu można znaleźć w punkcie „Prawa osób, których dane dotyczą”.

Rekrutacja online (obecnie niestosowana)

Pliki cookie

Cel przetwarzania
Na tej stronie stosowane są pliki cookie. To niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej (np. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari itp.) lub przez nią na Twoim komputerze (tzn. w systemie operacyjnym) przy wizycie na naszej stronie internetowej. Za pomocą pliku cookie, który zawiera określony ciąg znaków, nasza strona internetowa rozpoznaje Twoją przeglądarkę internetową przy ponownej wizycie. Używamy własnych plików cookie, tak zwanych sesyjnych plików cookie. Służą one do doskonalenia korzystania ze strony internetowej i do optymalizacji prezentowanych Ci treści.

Podstawa prawna dla stosowania własnych plików cookie to art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z faktu, że za pomocą wyżej wymienionych plików cookie ułatwiamy Ci jedynie wywołanie strony i nie gromadzimy przy tym żadnych danych umożliwiających śledzenie. Nie ma tu więc miejsca żadna ingerencja w Twoje osobiste prawa i podstawowe wolności.

Możesz wyłączyć akceptację plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. W określonych okolicznościach może to jednak zmniejszyć funkcjonalność strony.

Te pliki cookie są ważne tylko przez czas trwania sesji w przeglądarce użytkownika i usuwane w chwili zakończenia wizyty na naszej stronie.

Stosujemy pliki cookie następujących firm zewnętrznych:

 • LiveChatInc
 • OpenStreetMap
 • MyFonts

Google Analytics

Cel przetwarzania
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy sieci udostępnianego przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; „Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie (patrz ogólne objaśnienia dotyczące plików cookie).

Używanie plików cookie w ramach narzędzia Google Analytics ma umożliwiać analizowanie sposobów korzystania z witryny przez użytkowników oraz pomiar zasięgu.

Według danych firmy Google Inc. wraz z usługą Google Analytics stosowane są poniższe pliki cookie. Przedstawiony przegląd opiera się na przeglądzie udostępnionym przez firmę Google (w wersji angielskiej).

Nazwa pliku cookie

Domyślny termin usunięcia

Cel stosowania

_utma

2 lata po instalacji/stosownej aktualizacji

Ten plik cookie służy do odróżniania użytkowników i poszczególnych wizyt na stronie. Jest instalowany, gdy wykonana zostanie biblioteka Javascript i nie istnieje jeszcze plik cookie _utma. Plik ten jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do narzędzia Google Analytics.

_utmt

10 minut

Służy do ograniczania szybkości żądań.

_utmb

30 minut od instalacji/aktualizacji

Ten plik cookie służy do określania nowych gości/wywołań strony. Jest instalowany, gdy wykonana zostanie biblioteka Javascript i nie istnieje jeszcze plik cookie _utmb. Plik ten jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do narzędzia Google Analytics.

_utmz

6 miesięcy od instalacji/aktualizacji

Ten plik cookie zapisuje dane dotyczące pochodzenia lub kampanii jako wyjaśnienie, jak i skąd dany użytkownik trafił na naszą stronę. Jest instalowany, gdy wykonana zostanie biblioteka Javascript i nie istnieje jeszcze plik cookie _utmz. Plik ten jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do narzędzia Google Analytics.

_utmv

2 lata po instalacji/stosownej aktualizacji

Ten plik cookie jest używany do zapisywania zmiennych dostosowanych do jakości na poziomie gościa. Jest generowany, gdy programista korzysta z metody _setCustomVar ze zmienną dostosowaną do jakości na poziomie gościa. Plik ten jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do narzędzia Google Analytics.

Podstawa prawna dla gromadzenia i przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika tu z faktu, że na podstawie danych analitycznych możemy na przykład sprawdzić, w którym miejscu użytkownicy przerywają wizytę na stronie, i odpowiednio optymalizować nasze strony pod ich kątem. Możemy też sprawdzić, z jakich krajów są wywoływane nasze strony i w ten sposób dopasować wybór języka. Aby zapewnić anonimizację rejestrowanych adresów IP (tzw. maskowanie IP), na naszej stronie internetowej rozszerzyliśmy Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();”. Dlatego nie jesteśmy w stanie przyporządkowywać gromadzonych danych analitycznych do konkretnej osoby.

Przekazywanie danych do państw trzecich: informacje o korzystaniu z tej witryny internetowej przez użytkowników, które są generowane przez pliki cookie, są zwykle przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i na nim zapisywane. Ze względu na włączoną na tej stronie internetowej anonimizację adresów IP Google skraca wcześniej Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przekazywany w całości na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i skracany dopiero tam. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania sposobu, w jaki korzystasz z witryny, do sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie i świadczenia na rzecz operatora innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Google LLC dysponuje certyfikatem US Privacy Shield, zapewnia więc odpowiedni stopień ochrony danych w myśl rozporządzenia RODO. Zawarliśmy z firmą Google LLC umowę powierzenia przetwarzania danych, w której Google Inc. potwierdza, że stosuje odpowiednie i właściwe środki techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych.

Sprzeciw i usuwanie:
Możesz zablokować zapisywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Podkreślamy jednak, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej w pełnym zakresie może być niemożliwe. Możesz też zablokować rejestrowanie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki .

Wskazana wtyczka może nie być dostępna przy wywoływaniu naszej strony w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych. W takim przypadku, a także w innych sytuacjach można alternatywnie zablokować korzystanie z danych przez firmę Google i ich przesyłanie do Google przez kliknięcie poniższego odsyłacza.

Należy pamiętać, że chodzi tu o tak zwany plik cookie rezygnacji, który odnosi się tylko do witryny www.torwegge.de i tylko do używanej właśnie przeglądarki. Aby zablokować korzystanie z danych po usunięciu plików cookie z przeglądarki, przy ponownym wejściu na naszą stronę trzeba ponownie kliknąć powyższy odsyłacz. To samo dotyczy wyświetlania strony w innej przeglądarce.

Dane gromadzone przez usługę Google Analytics są usuwane po 14 miesiącach.

Więcej informacji o ochronie danych w ramach usługi Google Analytics można znaleźć pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

W dowolnym momencie masz prawo dostępu i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich zapisanych przez nas danych zgodnie z prawami osób, których dane dotyczą.

Czcionki używane w witrynie: MyFonts.com

Cel przetwarzania
Ta witryna internetowa korzysta z serwisu z czcionkami „myfonts.com” należącego do firmy Monotype GmbH („fonts.com”), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Niemcy („fonts.com”). Stosowane czcionki są zainstalowane lokalnie, do „fonts.com” jest więc przesyłana tylko liczba wywołań strony. Na serwer „fonts.com” może być dodatkowo przesyłany Twój adres IP, który jest wówczas przechowywany w standardowych plikach dziennika. Dalszym przetwarzaniem tych informacji zajmuje się firma „fonts.com”; stosowne warunki i możliwe ustawienia można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych firmy „fonts.com” (www.monotype.com/legal/privacy-policy).

Podstawa prawna dla stosowania w witrynie czcionek to art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest tu dążenie do przedstawiania Ci treści w jednolitej formie.

W dowolnym momencie masz prawo dostępu i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich zapisanych przez nas danych zgodnie z prawami osób, których dane dotyczą.

LiveChatInc

Do nawiązania z nami kontaktu można wykorzystać udostępniane przez nas narzędzie LiveChatInc do prowadzenia czata na żywo.  Aby umożliwić nam udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania, narzędzie to gromadzi, zapisuje i przetwarza dane. Są to dane, które zostały przez Ciebie dobrowolnie udostępnione przy nawiązywaniu z nami kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i wiadomość. Dane te są zapisywane przez naszego usługodawcę, firmę LiveChat, Inc., Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, Stany Zjednoczone, na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej. Wszelkie dane i komunikacja za pośrednictwem narzędzia LiveChat są chronione za pomocą 256-bitowego szyfrowania SSL.

Więcej informacji o ochronie danych w narzędziu LiveChatInc można znaleźć pod adresem: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ponieważ przy korzystaniu z formularza i wysyłaniu wiadomości e-mail wyrażasz zgodę na opisane wyżej przetwarzanie Twoich danych. Podstawę prawną stanowi także art. 6 ust. 1 lit. b, ponieważ przechowywanie tych danych jest niezbędne do realizacji działań przygotowujących do zawarcia umowy lub ewentualnie na potrzeby późniejszego stosunku umownego.

Dane są usuwane, gdy ustaje cel ich przechowywania, tzn. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie przesłane pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy bądź gdy sprawa związana z zapytaniem zostanie ostatecznie wyjaśniona.

W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje na temat prawa do usunięcia i prawa dostępu można znaleźć w punkcie „Prawa osób, których dane dotyczą”.

Stosowanie usługi Matomo/Piwik

Cel przetwarzania
W naszej witrynie internetowej używana jest usługa analizy sieci o nazwie Matomo (Piwik). W związku z nią mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej gościa odwiedzającego stronę. Pliki cookie umożliwiają między innymi ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Zbierane w ten sposób dane (w tym poddany pseudonimizacji adres IP użytkownika) są przetwarzane na naszych serwerach.

Wygenerowane przez plik cookie informacje w poddanym pseudonimizacji profilu użytkownika nie są używane do osobistej identyfikacji użytkownika witryny internetowej ani łączone z danymi osobowymi dotyczącymi osoby, do której przypisany jest dany pseudonim.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie i analizę takich danych dotyczących Twojej wizyty na stronie, możesz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec ich przechowywania i używania przez kliknięcie odpowiedniej opcji. W takim przypadku w Twojej przeglądarce zostanie zapisany tzw. plik cookie rezygnacji, a usługa Matomo przestanie zbierać jakiekolwiek dane dotyczące sesji. Należy pamiętać, że całkowite usunięcie plików cookie spowoduje też usunięcie wspomnianego pliku cookie rezygnacji, trzeba go więc będzie aktywować ponownie.

Możesz tu zdecydować, czy w Twojej przeglądarce może zostać zapisany jednoznaczny plik cookie analizy sieci, który umożliwia operatorowi witryny internetowej rejestrowanie i analizę różnych danych statystycznych. Jeśli sobie tego nie życzysz, odznacz poniższe pole, aby zapisać w swojej przeglądarce plik cookie wyłączający usługę Matomo. 

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku wprowadzanie modyfikacji w celach optymalizacyjnych i marketingowych na podstawie statystycznej analizy zachowań użytkowników.

OpenStreetMap

Cel przetwarzania
Do prezentacji danych geograficznych używamy usługi OpenStreetMap. OpenStreetMap to projekt open source udostępniający bezpłatnie dane geograficzne. Aby mapy były wyświetlane prawidłowo, do usługi OpenStreetMap są przekazywane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym Twój adres IP. OpenStreetMap nie zapisuje żadnych danych użytkowników; dane dotyczące terminów są zapisywane wyłącznie na naszych serwerach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ

Fanpage w serwisie Facebook

Cel przetwarzania

Na potrzeby wymiany informacji i opinii z klientami, promowania nowych produktów lub usług i przekazywania ogólnych informacji o naszym przedsiębiorstwie i jego pracownikach prowadzimy tzw. fanpage w serwisie Facebook. Klienci i osoby zainteresowane mogą do niego dołączyć przez kliknięcie przycisku „Lubię to”, aby regularnie otrzymywać od naszego przedsiębiorstwa informacje na swoim kanale aktualności na Facebooku. Należy zaznaczyć, że z fanpage'a w serwisie Facebook i jego funkcji korzystasz na własną odpowiedzialność. Dotyczy to zwłaszcza funkcji interaktywnych (np. komentarzy, udostępniania, polubień).

Na potrzeby prowadzenia naszego fanpage'a korzystamy z platformy technicznej i usług firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy Twojej wizycie na naszym fanpage'u w serwisie Facebook firma ta rejestruje między innymi Twój adres IP oraz inne informacje, które są zapisane na Twoim komputerze w postaci plików cookie. Zasady stosowania plików cookie przez serwis Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies/. Informacje te są używane do udostępniania nam – jako operatorowi określonych stron w serwisie Facebook – informacji statystycznych o korzystaniu z fanpage'a.

Facebook udostępnia więcej informacji na ten temat na stronie https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

Gromadzone w związku z tym dotyczące Cię dane są przetwarzane przez firmę Facebook Ltd. i mogą być przesyłane do krajów poza Unią Europejską. Facebook opisuje ogólnie, jakie informacje otrzymuje i jak je wykorzystuje, w swoich zasadach dotyczących danych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/ . Można tam też znaleźć informacje na temat kontaktu z firmą Facebook i możliwości ustawienia wyświetlania reklam.

Facebook nie informuje jasno i definitywnie, jak wykorzystuje do własnych celów dane generowane w ramach odwiedzin stron w tym serwisie, w jakim zakresie czynności wykonywane na fanpage'u są przyporządkowywane do poszczególnych użytkowników, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy przekazuje je stronom trzecim.

Gdy korzystasz z interaktywnych funkcji strony (polubień, komentarzy, udostępniania, wiadomości itp.), na ekranie pojawia się formularz do logowania w serwisie Facebook. Po ewentualnym zalogowaniu Facebook ponownie rozpoznaje Cię jako określonego użytkownika.

Informacje dotyczące możliwości zarządzania informacjami na swój temat lub ich usuwania można znaleźć w zasadach serwisu Facebook dotyczących danych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jako operator naszego fanpage'a na Facebooku nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych innych danych osobowych. Facebook udostępnia nam jedynie dane zbiorcze w postaci statystyk strony (Page Insights), które pozwalają nam stwierdzić, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą stroną. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

W ramach zamieszczania reklam (Facebook Ads) możemy wyświetlać je tylko określonym grupom osób lub zainteresowań, przy czym nie możemy odnosić się przy tym do konkretnego użytkownika.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@torwegge.de. Ze względu na zawartą z firmą Facebook umowę o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych niezwłocznie przekażemy Twoje żądanie firmie Facebook, ponieważ tylko Facebook jako dostawca platformy ma dostęp do danych osobowych użytkowników i może udzielić informacji na ich temat lub wykonać inne prawa osób, których dane dotyczą, przysługujące im zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji można znaleźć w załączniku dotyczącym administratora statystyk strony pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku udostępnianie aktualnych, bezpośrednich i pomocniczych informacji, usług i możliwości interakcji dla użytkowników/gości oraz powiązana z tym nieustanna optymalizacja naszych usług.

Więcej informacji na temat serwisu Facebook i innych sieci społecznościowych oraz możliwości ochrony danych za pomocą ustawień prywatności można znaleźć na przykład na stronie www.youngdata.de.

Bezpieczeństwo danych/szyfrowanie

Na naszej stronie internetowej używany jest protokół Hypertext Transfer Protocol Secure (https). Połączenie nawiązane między Twoją przeglądarką i naszym serwerem jest zaszyfrowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO masz prawo do uzyskania dostępu do swoich zapisanych danych osobowych i do informacji na temat ewentualnych odbiorców oraz planowanego okresu przechowywania. Jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO. W przypadku podstaw prawnych możesz zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 17, 18 i 21 RODO).

Jeśli chcesz usunąć dane, a my jesteśmy w dalszym ciągu prawnie zobowiązani do ich przechowywania, wówczas dostęp do Twoich danych jest ograniczany (blokowany). To samo ma miejsce w przypadku sprzeciwu. Jeśli odbiorca i my dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi, możesz skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych.

Osobą kontaktową w sprawie praw osób, których dane dotyczą, jest nasz inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem datenschutz(at)torwegge.de .

Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zwykle ma to miejsce w przypadku rozszerzania lub modyfikacji stosowanych usług. Aktualna polityka prywatności jest dostępna na naszej stronie internetowej. Wersja polityki: 12.02.2019

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi osobowymi można znaleźć w dokumencie Obowiązkowe informacje o ochronie danych